کاور استخر

کاور استخر


کاور استخر


کاور استخر پویاراهکاری متناسب به منظور ایجاد پوشش ماندگار بر روی سطح آب استخرها می باشد که دردو نوع دستی و اتوماتیک قابل تولید می باشد.


مزایای استفاده از کاور استخر :


حفاظت ازافتادن کودکان در آب


حفاظت از سقوط اشیا در آب


افزایش دمای آب


کاهش تبخیرسطحی آب استخر


کاهش مصرف کلر به دلیل عدم برخورد اشعه فرابنفش به آب حاوی کلر


سهولت درنظافت و بهبود بهداشت استخر شما


نوع دستی یا نیمه اتوماتیک :


این مدل ازکاور استخر پویا به صورت دستی باز شده و بر روی سطح استخر قرار میگیرد و به صورت نیمه اتوماتیک توسط فرد از روی استخر جمع می شود.


مزایای مدلهای نیمه اتوماتیک:


نصب ساده واستفاده راحت


استفاده درهنگام قطع برق


تنوع ساخت ونصب زیاد


این مدل قابلیت سفارشی سازی دارد .


مدل تمام اتوماتیک :


این مدل با بهره گیری از موتور قدرتمند این امکان را به شما می دهد که به صورت تمام اتوماتیک و یا استفاد از ریموت کنترل و شاسی باز و بسته شود و پوشش مناسب را برای استخر شما فراهم سازد.