توربین بادی آسباد

توربین بادی آسباد


آسباد

آسباد، توربین بادی عمود محور از گروه محصولات پویا است که برای تولید برق از انرژی باد، در مناطق مختلف از جمله داخل شهرها کارایی دارد. ویژگی مهم این محصول اشغال فضای کم و قیمت ارزان آن است. همچنین تولید برق در سرعت های پایین  مزیت  دیگر آن بوده که به علت حذف سیستم گیربکس امکان پذیر می شود. این موضوع نه تنها در کاهش هزینه های اولیه محصول کمک شایانی می کند، بلکه مخارج نگهداری، سرویس  دهی و تعمیر محصول را به شدت کاهش می دهد.