باکس سقفی پروژه دماوند

عرفان چهارشنبه 1401/09/16
باکس سقفی پروژه دماوند

دریچه بام دماوند

پروژه سال 1399

دماوند

محل نصب

ـ

کارفرما

1

عرض باکس

1.5

طول باکس

سفید

رنگ سازه

آهن

سازه

سازه اتصال با کاشت انکر متصل میشود

اتصال

موتورایز

نحوه کنترل

آدرس

میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک 31، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه نوآوری هفت و هشت دیبا

شماره تماس

02188460654

ایمیل

Pouyadiba.co@gmail.com

سایت

www.Pouyadiba.Com